เกณฑ์การแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

กรีฑา (ประเภทลู่) ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - อนุบาล ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - ช่วงชั้นที่ 1 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 1 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 1 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3

ตารางการแข่งขัน

กรีฑา (ประเภทลู่) ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - อนุบาล ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - ช่วงชั้นที่ 1 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 1 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 1 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3

รายชื่อนักกีฬา

ลำดับ ประเภทการแข่งขัน
1 ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - อนุบาล
2 ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - ช่วงชั้นที่ 1
3 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
4 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
5 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
6 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
7 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
8 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
9 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
10 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
11 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
12 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
13 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
14 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
15 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 1
16 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
17 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
18 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 1
19 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
20 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
21 วิ่ง 50 เมตร (ชาย) - อนุบาล
22 วิ่ง 50 เมตร (หญิง) - อนุบาล
23 วิ่งผลัด 4x25 เมตร (ชาย) - อนุบาล
24 วิ่งผลัด 4x25 เมตร (หญิง) - อนุบาล
25 วิ่งผลัด 8x50 เมตร (ชาย) - อนุบาล
26 วิ่งผลัด 8x50 เมตร (หญิง) - อนุบาล
27 วิ่ง 80 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 1
28 วิ่ง 80 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 1
29 วิ่งผลัด 5x80 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 1
30 วิ่งผลัด 5x80 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 1
31 วิ่งผลัด 8x50 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 1
32 วิ่งผลัด 8x50 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 1
33 วิ่ง 80 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
34 วิ่ง 80 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
35 วิ่ง 100 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
36 วิ่ง 100 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
37 วิ่ง 200 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
38 วิ่ง 200 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
39 วิ่ง 400 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
40 วิ่ง 400 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
41 วิ่งผลัด 4x100 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
42 วิ่งผลัด 4x100 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
43 วิ่งผลัด 4x400 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2
44 วิ่งผลัด 4x400 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2
45 วิ่ง 100 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
46 วิ่ง 100 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
47 วิ่ง 200 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
48 วิ่ง 200 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
49 วิ่ง 400 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
50 วิ่ง 400 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
51 วิ่ง 800 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
52 วิ่ง 800 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
53 วิ่ง 1,500 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
54 วิ่ง 1,500 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
55 วิ่งผลัด 4x100 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
56 วิ่งผลัด 4x100 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3
57 วิ่งผลัด 4x400 เมตร (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3
58 วิ่งผลัด 4x400 เมตร (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3

เข้าสู่ระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 6
เดือนนี้ 15
เดือนก่อนหน้า 258
ปีนี้ 2,429
ปีก่อนหน้า 0
ยอดเข้าชมทั้งหมด 2,435